Këtë vit ajo do të thejë rekord sa i përket projekteve, pasi deri më tani ka sjellë disa sosh. Por përveq angazhimeve të mëdha me mbrëmje e koncerte, Dafina ka gjetur kohë që të udhëtojë por edhe të pu... Këtë vit ajo do të thejë rekord sa i përket projekteve, pasi deri më tani ka sjellë disa sosh. Por përveq angazhimeve të mëdha me mbrëmje e koncerte, Dafina ka gjetur kohë që të udhëtojë por edhe të pu...