Ftesë për ankand publik nga Stacioni i Autobusëve në Rahovec

FTESË PËR ANKAND PUBLIK
(Dhënia e lokalit , hapësirës me qira )

Dhënia e lokalit dhe hapësirave afariste me qira.

NPL – Stacioni i Autobusëve Rahovec SH.A njofton të gjithë të interesuar se ofron për qiradhënie përmes procedurës se ankandit publik

Shënim çmimi është pa TVSH dhe Tatimin mbi qiranë

Kriteri i dhënies se kontratës është çmimi me i larte i ofruar .

Ne rast qe ekziston vetëm një oferte lidhur me njësinë aferistë , Bordi Drejtoreve te ndërmarrjes ka te drejte te beje negociata me palën e interesuar lidhur me çmimin final te njësive afariste te caktuar.

Preferenca e dëshiruar për lëshimin me qira të lokalit gjate procedurës se ankandit

Veprimtarit shërbyese të ushqimit dhe pijeve;

Kushtet dhe obligimet tjera

Si dëshmi ofrojnë certifikatën e regjistrimit te biznesit;

Nga e drejta e pjesëmarrjes ne ankand janë te përjashtuar te gjithë debitor qe kane obligimet te pashlyera ndaj ndërmarrjes NPL – Stacioni i Autobusëve Rahovec SH.A;

Te gjithë te interesuar mund te shikojnë lokalin, hapësirën çdo dite pune nga ora 08.00-16.00;

Afati i dorëzimit te ofertave është deri me datën 18.01.2023, ne ora 15.00, hapja e ofertave bëhet në orën 15.30;

Ofertat dorëzohen me zarf te mbyllur dhe dorëzohen ne zyrën e arkivit te Ndërmarrjes;

Te drejt pjesëmarrje ne hapjen e ofertave kane te gjithë ofertues/

Palët fituese ne afat prej 5 ditësh pas mbylljes se procedurës së ankandit duhet t’i nënshkruajnë kontratat mbi qiranë, dhe të bëjnë pagesën e faturës së parë;

Informata me te hollësishme mund te merren përmes emali-t : nplsarh@gmail.com

Lajmet Ftesë për ankand publik nga Stacioni i Autobusëve në Rahovec >> Portal informacionesh nga Kosova.

Ballina
RadioRahoveci
Video
Këmbimi
Moti
error: Ku po shkon !!